Xornadas e Eventos sobre Iniciativas Internacionais

CONVOCATORIA DA XORNADA INFORMATIVA SOBRE AS ASOCIACIÓNS COFINANCIADAS DE HORIZONTE EUROPE

A xornada celebrarase a distancia o 7 de setembro de 2022 de 9:45 a 13:30 horas. Non se precisa rexistro. Farase en formato Webinar a través da seguinte ligazón:
https://us06web.zoom.us/j/87605878900?pwd=WGlVR0k1UVpiK2FUc3p6RnlvalFodz09

A xornada presenta o marco para o financiamento de proxectos de colaboración BIODIVERSA+, Driving Urban Transitions (DUT), INNOVATIVE SMEs (EUROSTARS  e INNOWWIDE), Water Security for the Planet (WATER4ALL), Key Digital Tecnologies Joint Undertaking (KDT-JU) e Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) con convocatorias de proxectos transnacionais no ano 2022 e para os próximos 5 anos.

As asociacións cofinanciadas son un instrumento clave para a implementación de Horizonte Europa (HE) e contribúen significativamente á consecución das prioridades políticas da UE mediante accións transnacionais de alto impacto. España participa a través de axencias de financiamento nacionais e rexionais nas convocatorias de proxectos de investigación transnacionais no marco de Horizonte Europa.

A Axencia Estatal de Investigación xunto co CDTI participan como axencias de financiamento nestas convocatorias abertas de proxectos internacionais nestas asociacións. No caso de CETPpartnership, engádense as entidades autonómicas: Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidade de Asturias/FICYT, Entidade Vasca da Enerxía (EVE), Goberno Vasco/SPRI e Sociedade para o Desenvolvemento de Cantabria (SODERCAN). No caso de BIODIVERSA+ súmase a participación da Fundación Biodiversidade.

A importancia das asociacións non deixou de crecer ao longo dos últimos Programas Marcos de I+I da UE e, na actualidade, estas asociacións representan unha fonte de financiamento fundamental para a internacionalización dos actores do Sistema Científico Español, Tecnoloxía e Innovación (SECTI).

Neste sentido, a Administración española está a realizar un importante esforzo orzamentario para acompañar e dotar de recursos suficientes para a xestión e financiamento destas convocatorias internacionais.

Dirixido a todos os actores SECTI, académicos, empresas, fundacións, que estean interesados en participar como socios ou coordinar propostas, así como xestores e asesores ou xeradores de requisitos para proxectos.

Programa da xornada (PDF - 762 KB - versión 06 de setembro de 2022)

1 - Directrices Iniciais

2 - Asociacións cofinanciadas no marco de Horizonte Europe CDTI

3 - Presentación KDT JU final AEI

4 - Presentación Biodiversa + final AEI

5 - Presentación Water4All final AEI

6 - Presentación DUT final CDTI

7 - Presentación CETPartnership AEI

8 - Presentación Pemes innovadoras CDTI

9 - Condicións específicas CDTI

10 - Condicións específicas EVE

11 - Condicións específicas Asturias_FICYT

12 - Condicións específicas GV_SPRI_CETP

13 - Condicións específicas SODERCAN

14 - Condicións específicas FB

15 - Condicións específicas AEI

Preguntes i respostes de la xornada