Convocatorias Internacionais

A AEI vén participando nas seguintes convocatorias internacionais: 

 • JPI-HDHL. Iniciativa de Programación Conxunta sobre alimentación e saúde.
  Convocatorias asumidas pola nova asociación cofinanciada ERA4Health do programa marco Horizonte Europa.

 • Espazo Europeo de Investigación para a Asociación de Investigación Sanitaria (ERA4Health). ERA4Health céntrase en abordar as enfermidades e reducVaia a carga da enfermidade abordando os seguintes desafíos: a crecente demanda dunha mellor calidade de vida e unha mellor atención aos pacientes, a necesidade de transformar os sistemas de saúde pública en outros máis eficaces, eficientes, equitativos, accesibles e resilientes, e a necesidade de reforzar a prevención de enfermidades e a promoción da saúde.
  Periodicidade: Anual, aberto cuarto trimestre do ano.

 • Transformación dos sistemas sanitarios e asistenciais (THCS). Asociación cofinanciada no marco de Horizonte Europa cuxa actividade principal é financiar proxectos de investigación e innovación mediante convocatorias competitivas transnacionais de transformación e mellora dos sistemas sanitarios e sanitarios.
  Periodicidade: Anual. Convocatorias no último trimestre do ano.

 • JPI-AMR. Iniciativa de Programación Conxunta sobre resistencia aos antimicrobianos.
  Estase a formar unha asociación cofinanciada no marco de Horizonte Europa que comezará a funcionar en 2024.
  Periodicidade: Na futura asociación, está previsto publicar convocatorias competitivas anuais a partir de 2024 ou 2025.

 • NEURON. Investigación en neurociencia. Instrumento ERA-Net Cofund.

  Periodicidade: Anual, aberto en xaneiro.

 • CRCNS. Programa de neurociencia computacional en colaboración cos Estados Unidos de América, a través da NSF (National Science Foundation), o NIH (National Institutes of Health) e o DOE (Departamento de Enerxía).

  Periodicidade: Anual, aberto en agosto.

 • ICRAD. Investigación en sanidade animal. Formouse unha nova asociación cofinanciada no marco de Horizonte Europa que comezará a funcionar a finais de 2023.

  Periodicidade: A nova asociación EUP AH&W ten previsto publicar convocatorias competitivas anuais a partir de 2024.

 • Water Security for the Planet: Water4All

  A asociación Water4All - Water Security for the Planet - está cofinanciada pola Unión Europea no marco do programa Horizon Europe (un programa de financiamento clave para a investigación e a innovación). A duración da Asociación é de sete anos a partir de 2022. Os obxectivos son abordar os retos da auga como medio para afrontar o cambio climático, axudar a acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas e impulsar a competitividade e o crecemento da UE.
  Periodicidade: Anual, convocatoria en setembro.

 • Sustainable Blue Economy Partnership: SBEP

  A asociación SBEP Sustainable Blue Economy representa un esforzo sen precedentes de 60 institucións socias de 25 países e a Comisión Europea para agrupar o investimento en investigación e innovación e aliñar os programas nacionais a escala paneuropea. Como asociación cofinanciada por Horizon Europe, a súa estratexia ten en conta as axendas de I+i das concas mariñas (Mediterráneo, Mar Negro, Báltico e Mar do Norte) e do Océano Atlántico e parte das leccións aprendidas de iniciativas anteriores.
  Periodicidade: Anual, convocatoria en febreiro.

 • The European Biodiversity Partnership: Biodiversa+

  A asociación Biodiversa+ é a Asociación Europea de Biodiversidade.  Apoiar unha excelente investigación sobre biodiversidade con impacto para a sociedade e as políticas. Está cofinanciado pola Unión Europea no marco do programa Horizonte Europa como parte da Estratexia de Biodiversidade da UE 2030, e contribuirá á ambición de que “para 2030, a natureza en Europa volva no camiño da recuperación e que para 2050 as persoas vivirá en harmonía coa Natureza”.
  Periodicidade: Anual, convocatoria en setembro.

 • Rede Biodiversa. Biodiversidade.

  Periodicidade: Anual, inauguración en setembro-outubro.
  Última chamada Biodivrestore. Restauración de sistemas acuáticos.

   
 • JPI-Water. Retos da auga nun mundo cambiante.

  Periodicidade: Anual, inauguración o último trimestre do ano.
  Última chamada Aquatic Pollutants. Contaminantes acuáticos emerxentes. Pechado.

   
 • JPI-Oceans. Océanos sans.

  Periodicidade: Irregular.
  Última chamada Microplásticos. Aspectos ecolóxicos dos microplásticos. Pechado.

 • PRIMA. Programa de colaboración na zona mediterránea, incluíndo países fóra da Unión Europea.

  Periodicidade: Anual. Convocatoria en xaneiro.

 • FLAG-ERA: ERA-Net admite os buques insignia de Horizon 2020, Graphene e HBP.

  Periodicidade: Irregular. Última convocatoria 2023.

 • Impulsando as transicións urbanas cara a unha asociación de futuro sostible (DUT). Convocatorias de proxectos de investigación transnacionais de apoio ás transicións urbanas necesarias para un futuro sostible e unha mellora da calidade de vida, a través dos seguintes piares temáticos:
  • Positive Energy Districts Pathway (PED),
  • 15-minutes City Pathway (15mC),
  • Circular Urban Economies Pathway (CUE).

  Periodicidade: Anual, apertura en Setembro.

 • ENUTC. Urbanismo. Urbanismo. Urban Transformation Capacities. Marco JPI Urban Europe.

  Periodicidade: Non hai chamadas actualmente.

 • Asociación de transición á enerxía limpa (CETP). Convocatorias de proxectos de investigación que abranguen todo o ecosistema enerxético, dende as tecnoloxías básicas ata o sistema eléctrico global, incluíndo infraestruturas e áreas urbanas e tendo en conta a participación de todos os axentes da transición enerxética, a través dos seguintes piares temáticos:
  • Integrated Net-zero-emissions Energy System,
  • Zero emission Power Technologies,
  • Storage Technologies,
  • Renewable Fuels and CCU/CCS,
  • Efficient zero emission Heating and Cooling Solutions,
  • Integrated Regional Energy Systems,
  • Integrated Industrial Energy Systems,
  • Integration in the Built Environment.

  Periodicidade: Anual, apertura en Setembro.

 • CSP. Enerxía concentración solar.

  Periodicidade: Non hai chamada actualmente.

 • SOLAR. Enerxía solar nun sentido amplo.

  Periodicidade: ERA-Net completouse.

 • XEOTHERMICA. Xeotérmica.

  Periodicidade: ERA-Net completouse.

 • ACT. Tecnoloxías Captación de CO2.

  Periodicidade:ERA-Net completouse.