Convocatorias Internacionais

A AEI vén participando nas seguintes convocatorias internacionais: 

 • CRCNS. Computational Neuroscience en colaboración coa NSF, NIH e DOE dos Estados Unidos.

  Periodicidade: Anual, inauguración en agosto.

   
 • AMR-2. Resistencia antimicrobiana.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • NEURON. Neurociencia.

  Periodicidade: Anual, inauguración en xaneiro.

   
 • ERA-HDHL. Dieta e saúde.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • ICRAD. Sanidade animal.

  Periodicidade: Irregular.

 • Rede Biodiversa. Biodiversidade.

  Periodicidade: Anual, inauguración en setembro-outubro.
  Última chamada Biodivrestore. Restauración de sistemas acuáticos.

   
 • JPI-Water. Retos da auga nun mundo cambiante.

  Periodicidade: Anual, inauguración o último trimestre do ano.
  Última chamada Aquatic Pollutants. Contaminantes acuáticos emerxentes. Pechado.

   
 • JPI-Oceans. Océanos sans.

  Periodicidade: Irregular.
  Última chamada Microplásticos. Aspectos ecolóxicos dos microplásticos. Pechado.

 • PRIMA

   

 • JPI FACCE. Agricultura, alimentación. Varias ERA-Nets relacionadas: SUSCROP, SUSAN, SUSFOOD, ICT-AGRI.

  Periodicidade: Irregular.
  Última chamada CIRCULARITY 2021.

   
 • CORE-ORGANIC

  Periodicidade: Irregular.

   
 • LEAP-AGRI

  Periodicidade: Irregular.

   
 • FOREST-VALUE

  Periodicidade: Irregular.

   
 • Blue Bioeconomy. Economía azul.

  Periodicidade: Irregular.

 • M-ERA 3

  Periodicidade: Anual, inauguración en marzo. 

   
 • ERA-MIN 3

  Periodicidade: Anual.

   
 • FLAG-ERA. Relación con Flag-ships Graphene e Human Brain Project.

  Periodicidade: Irregular.

 • ENUTC. Urbanismo. Urban Transformation Capacities. Marco JPI Urban Europe.

  Periodicidade: Irregular.

   
 • CHANSE. Ciencias sociais e humanidades. Entorno de rede HERA e NORFACE.

  Periodicidade: Irregular.

  • CTP. Enerxía solar procedente concentración.

   Periodicidade: Irregular.

    
  • SOLAR. Enerxía solar en sentido grande.

   Periodicidade: Irregular.

    
  • GEOTHERMICA. Enerxía xeotérmica.

   Periodicidade: Irregular.

    
  • ACT. Tecnoloxías de captura de CO2.

   Periodicidade: Irregular.

    
  • DEMOWIND. Enerxía eólica.

   Periodicidade: Sen operación recente.

    
  • BESTF3. Bioenerxía.

   Periodicidade: Sen operación recente.