Webinars sobre as Chamadas

A Axencia Estatal de Investigación realiza periodicamente webinars co fin de dar a coñecer e dar a coñecer os aspectos xerais, novidades e información relevante e a avaliación e seguimento das súas chamadas de subvencións para I+D+i, así como a presentación do novo Plan de Investigación e Innovación Científica e Técnica 2021-2023.

Os webinars convócanse mediante unha nota informativa no sitio web dominio_actual.com e tamén a través de Twitter (@AgEInves).

Estes webinars están a ter unha gran aceptación e, despois de realizarse, pódense descargar tanto as presentacións en PDF como os vídeos que complementan as presentacións.

Co fin de centralizar toda esta información e facela facilmente accesible para os usuarios, a continuación indícanse os webinars realizados, así como as ligazóns ás novas que inclúen as descargas indicadas: