Planificación das chamadas da Axencia Estatal de Investigación 2021 – 2022

A comunidade científico-técnica reclamou en múltiples ocasións un calendario estable para as futuras chamadas da AEI. O exercicio de planificación proporcionará certeza e previsibilidade á comunidade científica á hora de preparar as súas solicitudes e planificar a súa investigación. Esta planificación parte da vocación de servizo da AEI e o compromiso coa máxima transparencia na xestión científica e nos procedementos de financiamento.

O obxectivo deste documento é informar á comunidade científico-técnica da planificación das chamadas en curso e das que se publicarán proximamente. O documento recolle as chamadas de 2021 que aínda non foron resoltas e as que se prevé que se publiquen no primeiro semestre de 2022. Ademais, inclúese unha relación das chamadas previstas para o segundo semestre de 2022.

Planificación das chamadas da Axencia Estatal de Investigación 2021-2022 (23/06/2022) (pdf 284,97 KB)

Horarios anteriores