Comunicación e Publicidade das Axudas Concedidas

Instrucións para a comunicación e publicidade das axudas a I+D+i concedidas pola Axencia Estatal de Investigación

As Convocatorias de axudas para o Fomento da I+D+i xestionadas pola Axencia Estatal de Investigación (AEI), establecen entre os seus requisitos que as entidades beneficiarias das axudas deberán dar a coñecer as mesmas e mencionar adecuadamente as entidades financiadoras das devanditas subvencións. Estas instrucións teñen por obxecto definir a forma en que os beneficiarios deberán dar a coñecer as subvencións percibidas para as diferentes actuacións e actividades desenvolvidas (proxectos de I+D+i, contratos de recursos humanos para investigación, adquisición de equipamento técnico científico, actividades de reforzo e internacionalización, accións de coordinación, etc.) en calquera medio de difusión que se utilice.

Versións anteriores: