OEP 2017 - Proceso selectivo para o ingreso na Escala de Técnicos Superiores de Especialidade da OPI

  • Resolución da Subsecretaría de Ciencia, Innovación e Universidades (pdf 506.44 KB) pola que se aproban as listaxes definitivas de aspirantes admitidos e excluídos do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 7 de novembro de 2018.
  • Resolución do 30 de xaneiro de 2019, (pdf 461.961 KB) da Subsecretaría, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e se anuncia a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, en a Escala de Técnicos Superiores Especializados dos Organismos Públicos de Investigación, convocada por Resolución do 7 de novembro de 2018 (BOE do 8 de febreiro de 2019).
  • Listaxe provisional de admitidos/as (pdf 900.598 KB)
  • Resolución do 7 de novembro de 2018 (pdf 4.682 MB)