Laguntzailearen Bilaketa

Zientziari, teknologiari eta berrikuntzari buruzko 2011ko ekainaren 1eko 14/2011 Legearen 19. artikuluan xedatutakoaren arabera, finantza publikoko agenteek eta haien organoek, agentziek eta entitateek aldi baterako, lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko, karrerako funtzionarioak, ikertzaileak, garapen teknologikoan adituak edo ikerketa arloarekin lotutako espezialistak, ikerketa zientifiko eta teknikoen programak prestatu, kudeatu, kontrolatu eta ebaluatzeko lanetan lankidetzan aritzeko, eskumena duten organoen aldez aurretik baimena eta ikertzaileek beren zerbitzuak eskaintzen dituzten entitatea.

Jarraian adierazten dira Koordinazio, Ebaluazio eta Jarraipen Zientifiko eta Teknikoko Dibisioarekin lankidetzan diharduten ikertzaile eta adituak, ikerketa zientifiko eta teknikoetako programak kudeatzeko, kontrolatzeko eta ebaluatzeko zereginetan. Horien kudeaketa egozten da.

278tik 1 - 10 erakustea

Abad Santos, Francisco

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Biomedicina (BME).

Acosta Plaza, Eva

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestora del área científica: Ciencias físicas (FIS).

Acuña Fernández, José Luis

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).

Aizpurua Iriazabal, Javier

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías de materiales (MAT).

Alemán Llansó, Carlos

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Ciencias y tecnologías químicas (CTQ)

Alonso Sáez, Laura

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestora del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).
Subárea: Ciencia y tecnologías marinas (MAR).

Aloy Torás, Miguel Ángel

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.
Gestor del área científica: Ciencias físicas (FIS).
Subárea: Astronomía y astrofísica (AYA).

Alvar Ezquerra, Jaime

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestor del área científica: Estudios del pasado: Historia y arqueología (PHA).

Álvarez Salgado, Xosé Antón

Colaborador de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Coordinador del área científica: Ciencias y tecnologías medioambientales (CTM).

Subárea: Ciencia y tecnologías marinas (MAR).

Álvarez Villamarín, Clara

Colaboradora de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico.

Gestora del área científica: Biociencias y biotecnología (BIO).

Subárea: Biología integrativa y fisiología (BIF).