AEIren Jarduera Txosten Orokorra

Jarduera Txosten Orokorrean Estatuko Ikerketa Agentziak egindako kudeaketa zehazten da eta aurreko urteko Urteko Ekintza Planaren jarduera ildoetan jasotako helburuak, programak eta jarduerak zenbatzen ditu. Dokumentu honen bidez, haien betetze-mailaren berri ematen dute eta gabeziak eta, hala badagokio, etorkizunean egin beharreko ekintzak antzematen uzten digute. Agentziaren Estatutuaren 23. artikuluak xedatzen du zuzendariak Gobernu Kontseiluari prestatu eta aurkez dezala urte bakoitzari dagokion Jarduera Txosten Orokorra onar dezan. Agentzien Legearen arabera, txostena hurrengo urteko ekainaren 30a baino lehen aurkeztu behar da.