Planificació de les convocatòries de l'Agència Estatal d'Investigació 2021-2022

La comunitat cientificotècnica ha demanat moltes vegades un calendari estable de les convocatòries futures de l'AEI. L'exercici de planificació aportarà certesa i previsibilitat a la comunitat científica a l'hora de preparar les sol·licituds i planificar-ne la investigació. Aquesta planificació deriva de la vocació de servei i del compromís de l'AEI amb la màxima transparència en els procediments de gestió i finançament de la ciència.

L'objectiu d'aquest document és informar la comunitat cientificotècnica de la planificació de les convocatòries en curs i de les que es publicaran properament. El document cobreix les convocatòries del 2021 que encara no s'han resolt i les convocatòries que s'espera publicar el primer semestre del 2022. A més, s'inclou un llistat de les convocatòries previstes per al segon semestre del 2022.

Planificació de les convocatòries de l'Agència Estatal d'Investigació 2021-2022 (23/06/2022) (pdf 284.97 KB)

Planificacions anteriors