Jornades i Esdeveniments sobre Iniciatives Internacionals

ANUNCI DE LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE PARTENARIATS COFINANCIATS D'HORITZÓ EUROPA

La jornada se celebrarà el proper dia 7 de setembre de 2022 de 9.45 a 13.30 de forma remota. No cal inscripció. Es farà en format Webinari a través del següent enllaç:
https://us06web.zoom.us/j/87605878900?pwd=WGlVR0k1UVpiK2FUc3p6RnlvalFodz09

La jornada presenta el marc de finançament de projectes dels partenariats BIODIVERSA+, Driving Urban Transitions (DUT), INNOVATIVE SMEs (EUROSTARS  e INNOWWIDE), Water Security for the Planet (WATER4ALL), Key Digital Tecnologies Joint Undertaking (KDT-JU) i Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) amb convocatòries de projectes transnacionals a l'exercici 2022 i durant els propers 5 anys.

Els partenariats cofinançats són un instrument clau d'aplicació d'Horitzó Europa (HE) i contribueixen de manera significativa a l'assoliment de les prioritats polítiques de la UE mitjançant accions transnacionals d'alt impacte. Espanya participa a través d'agències de finançament nacionals i regionals en convocatòries de projectes d'investigació transnacionals en el marc d'Horitzó Europa.

L'Agència Estatal d'Investigació juntament amb el CDTI participen com a agències finançadores aquestes convocatòries obertes de projectes internacionals a aquests partenariats. En el cas de CETPartnership, se sumen les entitats regionals: Conselleria de Ciència, Innovació i Universitat d'Astúries/FICYT, l'Ens Basc de l'Energia (EVE), el Govern Basc/SPRI i la Societat per al Desenvolupament de Cantàbria (SODERCAN) . En el cas de BIODIVERSA+ se suma la participació de la Fundació Biodiversidad.

La importància dels partenariats no ha parat de créixer al llarg dels darrers Programes Marc d'I+I de la UE i, actualment, aquestes associacions suposen una font de finançament clau per a la internacionalització dels actors del Sistema Espanyol de Ciència Tecnologia i Innovació (SECTI).

En aquest sentit, l'Administració espanyola està fent un esforç pressupostari important per acompanyar i aportar els recursos suficients per a la gestió i el finançament d'aquestes convocatòries internacionals.

Dirigit a tots els actors del SECTI, acadèmia, empreses, fundacions, que tinguin interès a participar com a socis o coordinar propostes, així com gestors i assessors o generadors de requisits per a projectes.

Programa de la jornada (PDF - 762 KB - versió 06 de setembre de 2022)

1 - Directrius inicials

2 - Les associacions cofinançades en el marc d'Horitzó Europa CDTI

3 - Presentació KDT JU final AEI

4 - Presentació Biodiversa + final AEI

5 - Presentació Water4All final AEI

6 - Presentació DUT final CDTI

7 - Presentació CETPartnership AEI

8 - Presentació Pimes innovadores CDTI

9 - Condicions específiques CDTI

10 - Condicions específiques EVE

11 - Condicions específiques Asturias_FICYT

12 - Condicions específiques GV_SPRI_CETP

13 - Condicions específiques SODERCAN

14 - Condicions específiques FB

15 - Condicions específiques AEI

Preguntes i respostes de la jornada