Comunicació i Publicitat de les Ajudes Concedides

Instruccions per a la comunicació i publicitat dels ajuts a la I+D+i concedits per l'Agència Estatal d'Investigació

Les Convocatòries d'ajudes per al Foment de la I+D+i gestionades per l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), estableixen entre els seus requisits que les entitats beneficiàries dels ajuts, hauran de donar publicitat d'aquestes i esmentar adequadament les institucions finançadores d'aquests ajuts. Aquestes instruccions tenen com a finalitat definir la manera com els beneficiaris han de donar publicitat dels ajuts rebuts per a les diferents actuacions i activitats realitzades (projectes d'I+D+i, contractes de recursos humans per a la investigació, adquisició d'equipament científic tècnic, activitats d'enfortiment i internacionalització, actuacions de coordinació, etc.) a qualsevol mitjà de difusió que s'utilitzin.

Versions anteriors: